HANGZHOU TOPWELL TECHNOLOGY CO.,LTD.
Q
MIG Wire คืออะไร? TOP
A
เช่นเดียวกับอิเล็กโทรดที่ติดอยู่ลวด MIG ทำให้วงจรไฟฟ้าสร้างเส้นโค้งได้ แต่จะถูกป้อนผ่านปืนเชื่อมจากสปูลหรือกลอง ลวด MIG เป็นลวดทึบที่ไม่มีการเคลือบและได้รับการป้องกันจากส่วนผสมของก๊าซ (กระบวนการนี้เรียกว่า GMAW หรือ Gas Metal Arc Welding)

ก่อน:ฉันสามารถใช้คอมเพรสเซอร์ของฉันแทนถังอากาศได้หรือไม่?

ถัดไป:ตอบไปที่ mig welding stainless steel