HANGZHOU TOPWELL TECHNOLOGY CO.,LTD.
Q
ฉันต้องการเครื่องใหญ่แค่ไหน?
A

เครื่อง 225 ถึง 300 แอมป์จะจัดการกับเกือบทุกอย่างที่คนทั่วไปจะพบเนื่องจากขั้นตอนการเชื่อม Stick ส่วนใหญ่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200 แอมป์หรือน้อยกว่า เมื่อต้องการเชื่อมวัสดุที่หนากว่า 3/8 นิ้วให้ทำการผ่านหลายครั้ง - นี่คือสิ่งที่มืออาชีพทำแม้ว่าจะมีการเชื่อมด้วยเหล็กโครงสร้าง 1 นิ้ว

ก่อน:ฉันเห็นคำว่า "duty cycle" ในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือไม่? นั่นหมายความว่าอย่างไร?

ถัดไป:เอาต์พุต AC มีข้อดีหรือไม่?